# افزودن آگهی
#
#

برترین مشاوران املاک را در شهر بندر عباس از ما بخواهید

قوانین نوشته و نانوشته آپارتمان نشینی

امروزه اکثر مردم به دلیل زیاد بودن جمعیت و کم بودن فضا و ارزانتر بودن آپارتمان ها، به آپارتمان نشینی روی آورده اند.

  • 6 بهمن 1397
  • #
  • (0)#
قوانین نوشته و نانوشته آپارتمان نشینی

قوانین نوشته و نانوشته آپارتمان نشینی

بعضی از رفتارهای اجتماعی ما به صورت قوانین نوشته شده اند و بعضی دیگر بصورت نانوشته باقی مانده اند که باید به آن توجه شود.
امروزه رعایت اصول اجتماعی در صدر همه امور قرار گرفته و همه ما به آن توجه داریم پس بیایید به تمامی این قوانین و قواعد چه نوشته شده بر روی کاغذ چه نوشته نشده احترام بگذاریم.
وقتی تعداد زیادی از مردم از روستاها به شهرها مهاجرت کردند، جمعیت شهرها بیشتر شد و تعداد آپارتمان های بلند با تعداد واحد بالا در شهرها افزایش یافت. البته واضح است که مردم در گذشته فضای بیشتری برای زندگی داشتند و اغلب خانه ها حیاط داشت.
امروزه اکثر مردم به دلیل زیاد بودن جمعیت و کم بودن فضا و ارزانتر بودن آپارتمان ها، به آپارتمان نشینی روی آورده اند. خیلی ها همان ذهنیتی که در مورد خانه های مستقل و حیاط دارشان داشتند را درمورد آپارتمان هم دارند. مثلا گرفتن مهمانی های پر سر و صدا و گذاشتن کفش ها در پاگرد به نظرشان امری عادی است.
مسلماً برقراری نظم و مشخص شدن حقوق و وظایف متقابل در هر جمعی مستلزم تعریف دقیق مناسبات فی¬مابین و احترام به حقوق یکدیگر می باشد. در مجتمع های آپارتمانی مجاورت واحدها، محلهای مشاع، سلایق گوناگون و تقابل فرهنگهای مختلف در صورت عدم رعایت مقرارتی خاص می¬تواند موجب گلایه و ناراحتی ساکنین را فراهم آورد. البته یكی از علت‌های بروز این اختلاف‌ها، ناآشنایی برخی از ساكنین با حقوق و تكالیفشان است. در این متن تلاش می‌گردد كه مهمترین قوانین مربوط به آپارتمان نشینی توضیح داده شود. با این امید كه در سایه افزایش دانش حقوقی شهروندان، زمینه همزیستی مسالمت آمیز هر چه بیشتر بین آنها فراهم گردد.
مالکیت در آپارتمان های مختلف شامل دو قسمت است:مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک
قسمت های اختصاصی به بخشی از ملک گفته می شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.
قسمتهای مشترک قسمت هایی از ساختمان است که تمامی مالکان حق استفاده از آن را دارند مانند پله های ورود به پشت بام و پله های ایمنی، راهروها و پاگردها که درقسمت های غیر اختصاصی باشند. 

apartment rules

هزینه های مشترک

سهم هر یک از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﻣﺨﺎرج ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺨﺎرج ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻧﮕﯿﺮد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 
 در مورد واحدهای خالی (به عنوان مثال یک واحد آپارتمان یکسال خالی باشد) هزینه‌های جاری مانند برق و آب نباید از جانب فرد پرداخت شود. ولی هزینه‌های مشترک مربوط به شارژ ساختمان باید پرداخت شود. 
متراژ در محاسبه شارژ ماهیانه اثر مستقیم و تعداد نفرات در محاسبه بهای آب مصرفی اثر گذار است. توافق اکثریت در این زمینه غالب است. 

apartment rules

اداره امور ساختمان

در صورتی كه تعداد مالكین آپارتمانها از سه نفر بیشتر باشد مجمع عمومی مالكین تشكیل می‌شود و در اولین جلسه مدیر یا هیئت مدیره را انتخاب می‌كند. مدیر می‌تواند از اعضای ساختمان باشد یا از خارج انتخاب شود. برای رسمیت مجمع عمومی، حضور بیش از نصف مالكین آپارتمان‌ها ضروری است و در صورت عدم حصول اكثریت، درجلسه سوم با رای اكثریت حاضر در جلسه تصمیمات به تصویب می‌رسد و آرای اتخاذ شده توسط حاضرین در جلسه، توسط مدیر به ساكنین غایب اطلاع داده می‌شود. مدیر آپارتمان مسوول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصمیم‌های مجمع عمومی را به اجرا در می‌آورد. مدیر برای مدت دو سال انتخاب می‌شود. البته ممكن است مجمع برای سال‌های بعد هم او را انتخاب كند.
مجمع عمومی علاوه بر انتخاب هیئت مدیره یك خزانه دار نیز انتخاب می‌كند كه نسبت به تنظیم هزینه و درآمد و گزارش به مجمع اقدام نماید.
هیئت مدیره موظف است تمام ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه كند و هزینه بیمه را بین شركا تقسیم نماید. در صورت عدم بیمه و وقوع آتش سوزی هیئت مدیره مسئول جبران خسارت‌ها است.

apartment rules

چنانچه تعداد واحدها بیش از 10 آپارتمان باشد انتخاب یك دربان برای مجموعه ضروری است.
ساكن قسمت‌های اختصاصی مجتمع‌ها موظفند در جهت رعایت حسن همجواری، بعضی بایدها و نبایدها را مورد توجه قرار دهند و به آنها عمل نمایند. هر چند این موارد در قوانین پیش بینی نشده است ولی رعایت آنها توسط آپارتمان نشین‌ها موجب می‌گردد كه از بروز اختلاف‌ها و تنش‌های گوناگون جلوگیری شود. 
در ساعاتی که دیگران درحال استراحت هستند، مثل شب ها، ظهرها و روزهای تعطیل، سر و صدا تولید نکنید.
کارها و تعمیرات ساختمانی که سروصدا دارند را از ساعت 9 تا 13:30، یا 17 تا 19 و در روزهای غیرتعطیل انجام دهید.
موسیقی نیز فقط باید در واحد خودتان شنیده شود. دلیلی وجود ندارد که همسایه هاتان مجبور به گوش دادن به موسیقی مورد علاقه شما باشند.
در قوانین آپارتمان نشینی ایجاد تغییرات در نما و بالکن ها بدون هماهنگی با مالکین دیگر ممنوع است.
استعمال دخانیات در مکان هان سربسته ی مشترک، مانند آسانسور و راهرو مجاز نیست.
حفظ نظافت آپارتمان از قوانین آپارتمان نشینی است. در مکان های مشترک مانند حیاط، راهرو و آسانسور آشغال نریزید.
رعایت شئون اسلامی برای ساکنین در محوطه ساختمان ضروری است و آقایان نباید با پیژامه، شلوارک یا زیر پیراهن ظاهر شوند. 
والدین مسئول کارهای فرزندانشان هستند و در صورت بروز هر گونه خلاف از سوی فرزندان پدر و مادر باید پاسخگو باشند.
بر اساس تبصره ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قوانین آپارتمان‌ها ، نگهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ممنوع است. 
apartment rules